SZÜLŐFÖLD ÉS JÖVŐKÉP - pályázati eredmény

  2008 tavaszán egy érdekes pályázati felhívásra lettem figyelmes a Rákóczi Tábor honlapján. S egy kattintással az akkor, még számomra csak kevésbé ismert Vox Juventae polgári társulás  SZÜLŐFÖLD ÉS JÖVŐKÉP című pályázati felhívásánál találtam magam. S nem haboztam azonnal tollat, s egyben a lehetőséget is megragadva véleményt nyílvánítani.

A felhívás 7 témakörrel várta a lelkes pályázni vágyót. Ezekről csak dióhéjban annyit, hogy felvetették a felvidéki magyar társadalom jelenleg legfontosabb szociális, gazdasági, önkormányzati  valamint oktatás- és külpolitikai kérdéseit. (a témákat illetve azok részletes leírását a következő internetes oldalon találjátok http://www.voxjuventae.sk/aktualis.htm ). Én a 3. témát választottam, azaz a A szlovákiaki magyar oktatáspolitika és iskolarendszer aktuális állapotával és kihívásaival foglalkoztam.

A témák egy olyan nagyszerű egészet alkottak, amelyek akár előre garantálhatták a pályázat sikerét. Ennek ellenére, amint azt a pályázat koordinátorától megtudtam nagy bizonytalanság uralkodott a szervezők körében. Erre azonban, mint később kiderült, nem volt okuk, hiszen a beérkezett határidőre, 31 pályamunka érkezett, melyek túlnyomó része nemcsak tényfeltáró céllal íródott, de emellett még hasznos megoldási lehetőségeket is kínált. Természetesen a témák mindegyike egy szakmailag hozzáértő zsűri bevonásával lett kiértékelve, amelyben a nevek önmagukért beszélnek. Csakhogy egy párat említsek Lampl Zsuszanna szociológus, Mészáros Alajos professzor úr, Szabómihály Gizella nyelvész, Simon Attila történész, Csanaky Eleonóra bölcsész.......s sort meg lehetne folytatni. Valamennyien szakmájuk elismert képviselői.

A szervezők a pályázat fináléjaként egy konferenciával is megajándékoztak minket, s hozzáteszem nemcsak a díjazottakat. A konferencián a nyertes pályamunkák bemutatása melett, lehetőség nyílt a kölcsönös véleménynyílvánításra és nyitott párbeszédre a nyertes pályamunkák szerzői, a zsűritagok valamint a meghívott vendégek között. A  konferenciát megtisztelték jelenlétükkel Bauer Edit es Duka Zólyómi Árpád parlamenti képviselők is, akik egyben a pályázat fő védnökei is voltak. Én kategóriámban a második helyet értem el, ezert a részvétel melett röviden vázoltam a munkám fő tartópilléreit valamint a munka célját, a többi nyerteshez hasonlóan. (A nyertesek névsorát a Vox Juventae következő internetes oldalán olvashatjátok http://www.voxjuventae.sk/aktualis.htm, hátha akad valami régi Rákóczi Táboros ismerős :)) Mind meghallgathattuk az adott témát értékelő zsűritag kiértékelését, dícséretét és bírálatát is, amelyek sokszor nagyon jo alapot kínáltak a kialakuló eszmecserékhez. A konferencia napjának végén kicsit fáradtan de megelégedetten osztályoztam a napot. Nemcsak egy kellemes elménnyel távoztam a Bonbon hotel konferenciaterméből, hanem azzal a bizonyossággal, hogy olyan emberekkel lehettem ma együtt, akiknek igenis helyük van a szlovákiai magyar közéletben, akiknek érdemes odafigyelni a véleményére es teret adni a kezdeményezéseknek.

A Vox Juventae pályázati lehetősége által, mi most teret kaptunk. Legyen ez egy buzdítás arra, hogy hallassuk a hangukat, mert csak így lehet a jovőbe tekinteni de elsősorban a jövőbe haladni.

Hajdók Katinka, Felvidék    

Hozzászólások

Gratulálok

Katinka, ez nagyon jó, gratulálok! Annyira jó amikor rákóczisok a díjazottak :))) Nem akarod esetleg csatolmányban a pályamunkát is megosztani?