rákóczi táborok

Pályázati felhívás 2016

 

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hírdet

a 23. Magyarságismereti Mozgótábor

programjain való részvételre 2016-ban

 

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborba!

Bethlen csoport induló 2009

Elindulnék, ki vár majd rám,

Elindulnék hol van hazám?!

Útra keltem hol talállak

Senki sincsen, mit csináljak?

 

Bújdosóként megpihennék,

Út porával eggyé válnék

Szellő kapná, repítené

Lelkemet az egek felé.

 

Ref.:

Hisz a tömeg csak bámul és nem segít

Hazug igazság, történelmet ír.

De neked tudnod kell, hol a helyed

Erő kell hozzá, s itt vagyunk veled.

Hallom a hangod és figyelek rád,

Nyújtsd ide kezed és vezess tovább.

A 2009 ES RÁKÓCZI MOZGÓTÁBOR RÉSZTVEVŐI -RÉGIÓNKÉNTI BONTÁSBAN-

VAJDASÁG :

1. Csüllög Zsuzsika, Magyarittabé

2. FehérViktor, Egyházaskér

3. Gulyás Krisztián, Kisorosz

4. Martonosi Máté, Kisorosz

5. Molnár Árpád, Muzslya

6. Serbán Judit, Magyarcsernye

7. Valter Klára, Nagykikinda

8. Halász Viola, Bajmok

9. Nagy Valentina, Becse

10. Kapitány Tamás, Bezdán

11. Dér Boglárka, Csantavér

12. Polyákovity Réka, Csantavér

 13. Gellér Eszter, Doroszló

A Magyarságismereti Mozgótábor történetéről

Nyújts feléje védő kart…
(Kölcsey Ferenc: Himnusz)

2008-ban rendezte meg a magyarországi II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a kanadai Rákóczi Foundation közreműködésével 15. Magyarságismereti Mozgótábort a kárpát-medencei magyar fiatalok számára.A Mozgótábor története oda nyúlik vissza, hogy a Kanadában élő magyarok már a 1950-es évek elején szövetségbe (Rákóczi Szövetség) tömörültek, és célul tűzték ki többek között, hogy

  • hasznára lesznek az új hazának,
  • teljesítik az óhaza iránti kötelezettségeiket.

1989 előtt az időközben Alapítvánnyá váló Szövetség évről-évre 10 egyetemistát küldött Kanadából Magyarországra a magyar nyelv és a kultúra elsajátítása céljából. Azóta a tábor célja egészen megváltozott. A Mozgótábor ötlete Ayklerné Papp Zsuzsától származik, aki férjével Kárpátalján járva tapasztalta, hogy az ottani gyerekek közül alig néhányan jutottak el Budapestre. 1994-ben 80 fiatalt hívtak meg Magyarországra a Kárpát-medencéből. Több évig tartott míg keresték, azokat a magyarországiakat, akik segítettek a programok szervezésében. A tábort segítők köre fokozatosan bővült: először a Templomos Lovagrend kapcsolódott be a szervezésbe és a tábor programjainak a lebonyolításába, majd a kecskeméti és budapesti piaristák és a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium. A tábor leglelkesebb segítői a táborban korábbi években részt vett fiatalok, akik kísérőként, határon túli szervezőként kapcsolódnak be a szervezésbe. A létszám időközben növekedett: évente 135 főt fogad a Tábor Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és Délvidékről. 2008-ban köszönthettük a tábor 2000. tagját.

Hogyan szerveződik egy tábor? Minden évben januárban meghirdetjük a pályázatot 14-18 éves fiatalok számára, kitűzzük a pályatételeket.

Jelentkezéshez szükséges feltételek:

  • Önéletrajz-szerű bemutatkozó levél - személyes érdeklődési körre is kitérve
  • Egyházi - helyi plébánosi, vagy lelkészi - ajánlás
  • Becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban
  • 3 - 5 oldalas pályamunka az alábbi témák egyikében:

 

1. Kárpát medencei magyarság Európa schengeni határain belül és kívül - kihívások és lehetőségek.

2. Mire ösztönöz bennünket - engem - történelmi példaképem.

3. Nyitott szemmel a világban - avagy milyen kihívásokkal küzd szűkebb környezetem közössége, és én milyen lehetőségeket látok megoldásként.

4. 2008 a kultúrák közötti párbeszéd éve- gondolataim a témában

5. Történelmi tragédiák környezetemben 1944-ben

A határon túli szervezők (referensek) meghirdetik régiónként a pályázati lehetőséget, majd májusig elkészülnek a pályamunkát, amelyet a referensek elbírálnak és a hónap végéig értesítik a nyerteseket.

Közben januártól ugyancsak elkezdődik a tábor szervezők előkészítő munkája.

Június végén megérkezik a 135 fő Budapestre, és megkezdődik a tábor. Mi a tábor programja? Budapesten csoportokba szervezik a résztvevőket: Bethlen, Rákóczi és Zrínyi a három 45 fős csoport neve. Minden csoportba kerül minden régióból fiatal.

12 napos vidéki programon vesz részt minden csoport: Eger – Miskolc – Aggtelek – Sárospatak – Tállya – Debrecen – Kecskemét – Ópusztaszer – Kiskőrös – Bugac – Mohács – Pécs – Szigetvár – Siklós - Tihany – Székesfehérvár – Agárd – Győr - Pannonhalma – Sopron- -Nagycenk – Esztergom- nevezetességeit tekintik meg, közben ismerkedés, játék, tánc, előadások a magyar múltról, az európai integrációról, emberi jogokról, környezetvédelemről… És közösségé válnak.

Már igazi csoportok érkeznek vissza Budapestre, ahol 4 napos programon együtt vész részt a 3 csoport.

Mi a tábor célja?

  •  A magyar történelem és kultúra jobb megismerése,
  • Egymás megismerése, a kisebbségi lét nehézségeinek és örömeinek felfedezése a más régióból jött társak segítségével (ezért nem vesznek részt a táborban anyaországiak)
  • Segítség önmaguk, magyarságuk és a szülőföldjük tudatos vállalásához

A program sikerének kulcsa, hogy a szervezők a hangsúlyt az egészséges öntudatra helyezik, mely nem szégyelli a múltját, de gyökereiből táplálkozva a jövő felé tekint; mely nem gyűlöli a másik nemzetet, ehelyett az összefogásra, a kommunikáció lehetőségeinek kutatására összpontosít saját identitásunk megtartásának fontossága mellett.

A 17 napos program elvégzése után mindenki tagja lesz a Rákóczi családi Körnek: támogató és támogatott, és egymás sorsát figyelemmel kísérjük. Szükségben egymás segítése, támogatása vagyunk.

A tábor minden költségét (utazás, szállás, étkezés, belépők, zsebpénz) adományokból és pályázatokból fedezik a szervezők.

A résztvevőktől:

„… nyelvünk és történelmünk közös, egy nemzet fiai vagyunk …Erdély földjén, a végeken kell élnem, tanulnom ést tanítanom, magyarként, igényesen. Ez a tábor hitet és erőt adott, hogy ezt a célt kövessem.”(Sipos Kinga, Erdély)
„… ezeket az élményeket a határon túli magyar fiatalokkal együtt élhetjük át, azokkal az emberekkel, akikhez a közös gyökerek, az anyanyelv, a kultúra köt bennünket, s akikkel egy nagycsaládot képezünk. Mindannyiunknak magyarul dobban a szíve, magyarul szól a szája és magyarul is álmodunk. Így őket megismerni, velük összebarátkozni egyne a magyarságunk megtartását és ápolását is könnyíti, segíti.” (Illés Henrietta, Felvidék)
„Mi nem voltunk sem szépek, sem csúnyák, sem jók, sem rosszak. Mi mi voltunk. Akkor és ott együtt voltunk. És ez volt a legfontosabb számunkra…” (Istók Imola)

Flóra és Zoli

Flóra és Zoli

Zsuzsanénis:)

Zsuzsanénis:)

...

...

mosoly..:)

mosoly..:)

vacsoraaa

vacsoraaa

Mari,Andi és Emese

Mari,Andi és Emese
Tartalom átvétel